Všeobecné obchodní podmínky

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupující osobou se rozumí zákazník (pro tyto účely všeobecných obchodních podmínek). Zákazník může být fyzická nebo právnická osoba.

Prodávající (pro tyto účely všeobecných obchodních podmínek) se rozumí Petr Hovorka. IČ: 07333188 . Sídlo Závodní 2425, Karviná 6. Telefonní číslo: +420721544350. Tento prodávající je výhradní distributor elektronických produktů a služeb dostupných na webu - www.akademiestresu.cz

 

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici na webu uvedeném v bodě 1. Produkty jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně prodávající kupujícímu neúčtuje. 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu kupujícího. Všechny produkty a služby, které prodávající prodává prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1, podléhají ochraně autorských práv. Jakékoliv šíření daných produktů, buď jako celku nebo jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Jakékoliv kopírování a přeposílání obsahu členského klubu bez souhlasu majitele, je zakázáno.

4. Objednávka a nákup

kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním daného prodejního formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak kupující vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dochází automaticky v případě, kdy kupující neuhradí částku objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 7 (slovy sedm) kalendářních dnů od objednání.

6. Platba

Způsob platby si kupující vybírá při tom co vyplňuje objednávkový formulář. Po odeslání formuláře přesměruje internetový systém kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba bude úspěšně dokončena poté, co se zobrazí potvrzující zpráva a tato zpráva se následně kupujícímu odešle emailem (do jeho emailové schránky).

 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracování online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví kupující zadává pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay s.r.o. ThePay.cz, s.r.o., Sídlo: Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ 28135261

Facilitator ID 226326

Jednorázový poplatek

  • V případě, že předmětem koupě je jednorázový VSTUP do  MENTORING KLUBU Akademie stresu jednorázovým ročním poplatkem, využívá prodávající k uhrazení členského poplatku platební bránu ThePay s.r.o, jež byla popsána výše.. Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje uhradit jednorázový roční poplatek za vstup do klubu  ve výší zřetelné a jasně uvedené na objednávce (maximálně 8000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech případně v amerických dolarech). 

Opakovaná platba - 30 dní

  • V případě, že předmětem koupě je MENTORING KLUB Akademie stresu s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá prodávající k uhrazení členského poplatku tzv. automatické opakované platby (reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční poplatek za členství ve výší zřetelné a jasně uvedené na objednávce (maximálně 1500 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech případně v amerických dolarech) a to po celou dobu trvání členství. Kupující také dává souhlas, aby členský poplatek (v předem stanovené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty kupujícího, jíž byla provedena první úhrada a to po celou dobu trvání členství.

Upozornění na automatickou platbu

  • V případě, že objednávka podléhá opakované platbě je kupující vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

  • Členství v Mentoring Klubu Akademie stresu může kupující kdykoliv ukončit díky kontaktování zákaznické podpory na adrese info@akademiestresu.cz. ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude dále účtován. Ukončením členství v klubu se kupující vzdává všech výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup okamžitě ukončen.

 

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce produktu. (minimálně ovšem 14. dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou - zasláním emailu na adresu info@akademiestresu.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu kupujícímu. Částka bude vrácena bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu ukončen přístup do členské sekce. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou - zaslání emailu na adresu info@akademiestresu.cz. Z vyjádření kupujícího musí vyplývat v čem spočívá reklamace či námitka a jakž způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn emailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu/zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace - nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, kupující kontaktuje prodávajícího na adrese info@akademiestresu.cz

10. Ochrana osobních údajů (Personal data security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoliv požádat prodávajícího, aby osobní nebo firemní údaje kupujícího byly z databáze prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Právní příslušnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distibuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává z České republiky.

12. Důležité upozornění

Veškeré techniky ukazované na webu www.akademiestresu.cz (ať už zdarma, v placené části Mentoring klubu, případně rady zakladatelů po emailu, messengeru atd..) neslouží jako náhrada psychologické, psychiatrické nebo jakékoliv odborné či lékařské péče! Techniky vycházejí ze subjektivních zkušeností. Používání všech technik - teoretických, mentálních, dechových je na vlastní nebezpečí. 

Dále akademiestresu.cz upozorňuje na to, že neručí za úspěch u redukce stresu (ať už zdarma, v placené části Mentoring klubu, případně rady zakladatelů po emailu, messengeru atd..). Používáním technik a veškerých rad, se klient zavazuje, že nebude při neúspěchu považovat jakoukoliv finanční kompenzaci, či dokonce odškodnění.

ThePay – Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, QR platba, Equa Bank, Bitcoin